Global menu

Our global pages

Close

Větší ochrana pro nezletilé dlužníky

  • Czech Republic
  • Other

29-06-2021

Od 1. července se zásadně změní pravidla pro vymáhání dluhů po nezletilých dlužnících. Ti by tak měli mít snadnější start do dospělého života, nezatížený exekucemi, které nezpůsobili.

Co novela přináší?

Zásadní jsou tyto body:

  • Peněžité dluhy nezletilých bude možné vymáhat jen do výše majetku, který získali před nabytím plné svéprávnosti. Co si vydělají nebo získají po 18. narozeninách, nebude možné postihnout. Výjimkou jsou dluhy nezletilých související s jejich podnikáním, na které se ochrana nevztahuje
  • Za peněžité dluhy nezletilých, kde za nezletilého jednal rodič nebo k takovému jednání dal souhlas, ručí tento rodič. Pokud rodič dluh za nezletilého zaplatí, nemůže dluh následně sám vymáhat jako v případě běžného ručení
  • Nezletilí mladší 15 let se nebudou moci zavázat ke smluvní pokutě
  • Úprava pravidel pro náhradu škody způsobenou nezletilým mladším 13 let a větší odpovědnost rodičů

Na co si dát pozor?

Pokud jste rodič, při zastupování nezletilého, buďte opatrnější. Pokud s nezletilým uzavíráte smlouvu, mějte na paměti, že ne všechny dluhy po nezletilém můžete vymoci. Dle přechodného ustanovení se některá pravidla dokonce použijí i na dluhy nezletilých vzniklé před 1. červencem.