Global menu

Our global pages

Close

Vydržení vlastnického práva – komu může pomoci?

  • Czech Republic
  • Other

07-07-2021

Vydržení je jedním z tradičních způsobů nabytí vlastnictví či jiného práva, jehož kořeny sahají až do starověkého Říma. Přestože tento pojem není mezi veřejností příliš známý, jedná se o poměrně běžný postup, který může jednou pomoci komukoli z nás. Právní posouzení a prokázání vydržení však není zcela jednoduchá záležitost. Jak např. posoudit vydržení nemovitosti, když vydržecí doba může trvat i několik desítek let a během ní se zákony několikrát změnily? Jakým způsobem prokážeme, že k vydržení došlo? V tomto článku se pokusíme stručně shrnout co je to vydržení, podle jaké právní úpravy jej posuzujeme a v neposlední řadě, jak bychom jej prokazovali u soudu.

Paulína Macháčová a Martina Benešová pro legaltv.cz: Vydržení vlastnického práva – komu může pomoci?