Global menu

Our global pages

Close

Vývoj zastropování cen energií pro velké podniky

  • Czech Republic
  • Other

07-03-2023

Ačkoliv stále probíhají vyjednávání ohledně způsobu zastropování cen elektřiny a plynu, a to jak na národní úrovni, tak i EU, Vláda ČR již vydala očekávanou novelu upřesňující zastropování cen energií pro velké podniky.

Dle dosavadního Dočasného rámce EU jsou totiž velké podniky limitovány co do výše podpory, kterou mohou v rámci Evropského hospodářského prostoru získat. Tento limit není časově omezený, uplatní se na veškerou podporu vydanou jednotlivými členskými státy ve spojitosti s ruskou agresí na Ukrajině. Nastavený mechanismus výpočtu limitů však naráží na problematické ověřování schválené podpory velkým podnikům jednotlivými státy. Zmíněná novela tak v zásadě předbíhá pravděpodobnou budoucí úpravu Dočasného rámce EU a zavádí vnitrostátní limity, které se budou aplikovat pouze na podniky v rámci České republiky.

Nejnižší limit byl vládou stanovený ve výši 2 mil. eur. Nicméně v případě vysokých způsobilých nákladů na dodávky energie může být i několikanásobně vyšší.

Velké podniky mají nově povinnost každé čtvrtletí reportovat výši majetkového prospěchu (tzn. výši podpory přesahující příslušné limity) Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Překročení tohoto limitu během čtvrtletí však není porušením, nicméně podnik je povinen odvést nadměrný majetkový prospěch zpět do státního rozpočtu.