Global menu

Our global pages

Close

Whistleblowing se odkládá!

  • Czech Republic
  • Employment law

14-10-2021

Zákon o ochraně oznamovatelů se nepodařilo přijmout v tomto volebním období a Česká republika tak nesplní termín pro transpozici příslušné směrnice EU do 17. 12. 2021. Po volbách bude muset být návrh zákona předložen novou vládou a s ohledem na jeho vysokou kontroverznost (zejména rozšíření na veškeré přestupky, trestné činy nebo rozšíření počtu povinných zaměstnavatelů oproti směrnici), je reálné předpokládat účinnost nového a doufejme upraveného zákona pravděpodobně nejdříve někdy v roce 2023.

Na základě samotné směrnice bez přijetí českého implementačního zákona nemohou být zaměstnavatelům (s výjimkou veřejné sféry) ukládány žádné povinnosti. To tedy znamená, že ani zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci nemají žádnou zákonnou povinnost zavádět vnitřní oznamovací systém, jmenovat příslušnou osobu ani plnit jiné povinnosti, které jim ukládal většinou s účinností do 31. 3. 2021 návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Přestože bylo již v podstatě o prázdninách zřejmé, že návrh zákona o ochraně oznamovatelů padá tzv. pod stůl, celá řada většinou poradenských firem pokračuje ještě dnes ve své reklamní kampani a strašení zaměstnavatelů neexistujícími pokutami a přinejmenším neaktuálními informacemi ohledně účinnosti nových povinností.

Samozřejmě legislativní situaci budeme i nadále sledovat a jakmile bude známa konečná podoba a hlavně účinnost české implementace směrnice EU, budeme naše klienty včas informovat včetně představení praktického řešení ve spolupráci s našimi specializovanými partnery, jak se s těmito povinnostmi efektivně vypořádat.