Global menu

Our global pages

Close

Změna pravidel pro distribuční vztahy

  • Czech Republic
  • Competition, EU and Trade

28-03-2022

S účinností od 1. 6. 2022 dojde k zásadní revizi nařízení EU o blokové výjimce a pravidel pro posuzování tzv. vertikálních dohod z pohledu práva na ochranu hospodářské soutěže. Nová pravidla se v plné míře promítnou i do aplikační praxe českých a slovenských soutěžních úřadů. Změna se dotkne především distribučních vztahů, které bude vhodné přenastavit tak, aby byl v mezích soutěžního práva naplněn jejich byznysový potenciál. Nová úprava, která stanoví výjimky z jinak zakázaných dohod, nemění pouze pravidla pro online obchodování. Přitom v této souvislosti je novela nejčastěji zmiňována a zavádí některé zcela nové prvky (např. úprava online zprostředkovatelů, preciznější vymezení v souvislosti s online srovnávači, vertikálně integrované online platformy). Mění se mj. přístup k doložkám o zákazu konkurence, MFN ujednáním (závazek smluvní strany nabízet druhé smluvní straně stejné anebo dokonce lepší podmínky než ostatním), duální distribuci (výrobce prodává své zboží sám a rovněž prostřednictvím distributorů), vymezení exkluzivního distributora a/nebo krátkodobému stanovování konečných cen pro zákazníky.