Global menu

Our global pages

Close

Aizdevēja uzvedības modeļi

  • Latvia

    29-09-2011

     Autores: Viktorija Jarkina un Ilze Kramina

    Bizness & Baltija, Nr.143 (4203), 29.09.2011.

    Uznemejs-aizdevejs, kam neatmaksa paradu, var izveleties sev vairakus vislietderigakos uzvedibas modelus, kas var ietekmet iespeju paatrinat savas naudas vai tas dalas operativaku atgriešanu. Viens no visu laiku vispopularakajiem risinajumiem ir prasibu tiesibu nodošana uz cesijas liguma pamata.