Global menu

Our global pages

Close

Atbildības futbols būvlaukumā

  • Latvia
  • Other

06-09-2017

Viens no aktuālākajiem jautājumiem būvniecībā ir par atbildības noteikšanu saistībā ar trešajā personā nodarītajiem zaudējumiem. Pašlaik par to atbildību nevēlas uzņemties nedz būvnieki, nedz pasūtītāji, un katrai pusei ir savi pamatoti argumenti. Topošo Būvniecības likuma grozījumu galvenā būtība ir izmaiņas tieši šīs atbildības sadalījumā.

Noklikšķiniet šeit, lai lasītu rakstu