Global menu

Our global pages

Close

Atsevišķi tiesnešu tiesību normu piemērošanu ietekmējošie faktori

  • Latvia
  • Other

19-10-2010

  Autore: Ginta Sniedzite

Jurista Vards, Nr.42 (637), 19.10.2010.

Tiesnešu tiesibu juridiska speka limenis ir jaidentifice robežas starp likumdeveja radito rakstito tiesibu normu formali visparsaistošo speku un vienkaršu tiesu nolemumu ka tiesibu piemerošanas aktu obligato speku pret lietas dalibniekiem. Tacu papildus formali juridiskam spekam tiesnešu tiesibas ir fenomens, kura praktisko piemerošanu un lomu velaka tiesibu normu piemerošana loti butiski ietekme ari vairaki citi faktori.

Izvertejot apstaklus, kas nosaka tiesnešu tiesibu nepieciešamibu tiesibu sistema, ka ari tiesnešu tiesibu attistišanas teoretiskos priekšrakstus, var identificet vairakus faktorus, kas ietekme tiesnešu tiesibu lomu tiesibu normu piemerošana. Šaja raksta autore analizes divus no šiem faktoriem: tiesas, kas rada tiesnešu tiesibu normu, vietu tiesu sistema un tiesnešu tiesibu normu stabilitati.

Pilna publikācija pieejama ŠEIT