Global menu

Our global pages

Close

Būtiskākais, slēdzot patapinājuma līgumu

  • Latvia

    23-07-2018

    Autors: Krista Bērziņa

    Patapinājums jeb lietošanas aizdevums ir līgums, ar kuru kādam (patapinājuma ņēmējam) patapinātājs nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu (Civillikuma (CL) 1947.pants). Kādos gadījumos tiek slēgts patapinājuma līgums, kas jāietver šādā līgumā, no kā jāuzmanās un kam jāpievērš uzmanība?

    Pilns raksts lasāms šeit.