Global menu

Our global pages

Close

ES sankcijas, ar ko reaģē uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, jaunākā redakcija

 • Latvia

  01-03-2022

  Sankciju pakete 2022. gada 28. februārī. Aviācija un finanses.

  Jaunākais “Eversheds Sutherland” paziņojums par jaunu pret Krieviju vērstu sankciju ieviešanu vai esošo sankciju paplašināšanu atrodams šeit.

  Situācija nepārtraukti mainās. Atjauninot sarakstu, 2022. gada 28. februārī Eiropas Savienības Padome (Padome) pieņēma Lēmumu (KĀDP) Nr. 2022/335, ar ko groza Lēmumu Nr. 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā. Ar šo tiek grozīta sākotnējā Regula par Krievijas iebrukumu Ukrainā (ES) Nr. 833/2014, ar ko tika ieviesti ierobežojoši pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un Padome pieņem Regulu Nr. 2022/334.

  Jaunākā sankciju pakete ietver nopietnus ierobežojošus pasākumus (sankcijas) aviācijas un finanšu jomā.

   

  AVIĀCIJA

  Atbilstoši Regulai Nr. 2022/334 no pirmdienas, 2022. gada 28. februāra, EU teritorijā ir aizliegts nolaisties, pacelties no tās, veikt pārlidojumus:

  • Krievijas aviopārvadātājiem, ieskaitot komerciālo transportu, atbilstoši nolīgumiem par kodu koplietojumu un konkrētām vietām katrā reisā;
  • jebkādiem Krievijā reģistrētiem lidaparātiem;
  • jebkādiem Krievijā nereģistrētiem lidaparātiem, kas pieder, ko fraktē vai citādi kontrolē Krievijas jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības un struktūras.

  Izņēmums! Minētais ierobežojums nav attiecināms uz:

  • ārkārtas nosēšanos; 
  • ārkārtas pārlidojumiem;
  • situācijām, kad kompetentas iestādes atļāvušas lidaparātam nolaisties ES teritorijā, pacelties no tās vai pārlidot tai, ja kompetentas iestādes ir nolēmušas, ka šāda nolaišanās ES teritorijā, pacelšanās no tās vai pārlidošana tai nepieciešama humanitāru mērķu vārdā vai citu tādu mērķu vārdā, kas atbilst šai Regulai Nr. 833/2014 (paziņojums par jebkādu piešķirto atļauju Dalībvalstīm un Komisijai iesniedzams divu nedēļu laikā no šādas atļaujas piešķiršanas).

  FINANSES

  Jaunie noteikumi aizliedz arī darījumus ar Krievijas Centrālo banku. Tas nozīmē, ka ir aizliegts izpildīt:

  • darījumus, kas saistīti ar Krievijas Centrālās bankas rezervju pārvaldību;
  • darījumus, kas saistīti ar Krievijas Centrālās bankas aktīvu pārvaldību;
  • darījumus ar jebkādām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas rīkojas Krievijas Centrālās bankas labā vai pēc Krievijas Centrālās bankas norādījumiem.

  Izņēmums!

  Minētie ierobežojumi nav attiecināmi uz situācijām, kad varas iestādes atļauj darījumu ar nosacījumu, ka tas ir nepieciešams tikai un vienīgi, lai nodrošinātu ES finansiālo stabilitāti kopumā vai attiecīgajā Dalībvalstī (Dalībvalstis un Komisija informējama nekavējoties, tiklīdz rodas nolūks Dalībvalstij piešķirt šādu atļauju).

   

  PERSONAS UN STRUKTŪRVIENĪBAS

  Papildus tam, ievērojot situācijas nopietnību, 2022. gada 28. februārī Padome pieņēma jaunu Regulu (ES) Nr. 2022/336, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu. Šajos grozījumos pievienotas 26 jaunas personas un viena vienība to personu, vienību un struktūru sarakstam, uz ko attiecināmi ierobežojošie pasākumi, kuri iekļauti Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā uzskaitīto ierobežojošo pasākumu sarakstā.