Global menu

Our global pages

Close

European Tort Law Yearbook 2018

 • Latvia

  13-01-2020

  Author: Agris Bitāns

  European Tort Law Yearbook, 2018

  The new edition of European Tort Law Yearbook (2018) has arrived. The European Tort Law Yearbook provides a comprehensive overview of the latest developments in tort law in Europe. It contains reports on most EU Member States alongside contributions from Norway and Switzerland. An overview of developments in the field of EU law is also provided. In conclusion, a comparative analysis reviews the essential aspects of all the reports, which are written by scholars from their respective jurisdictions. Focusing on the past year, the authors critically report on important court decisions, summarize new legislation and provide a literature overview.

  Eversheds Sutherland Bitāns Managing Partner Agris Bitāns report on current issues in the field of tort law in Latvia, providing overview and commentary on 2018 news in Latvian legislation, court judgments and legal publications. As always, special attention is paid to personal injury news.

  Full publication is available here.

   

   

  Autors: Agris Bitāns

  European Tort Law Yearbook, 2018

  Ir iznākusi jaunā Eiropas tiesību gada grāmata 2018 (Europen Tort Law 2018). Publikācija sniedz visaptverošu pārskatu par jaunākajiem notikumiem deliktu tiesību jomā Eiropā. Tajā ir ziņojumi no vairākuma ES dalībvalstu, kā arī Norvēģijas un Šveices. Koncentrējoties uz pagājušo gadu, autori kritiski ziņo par svarīgiem tiesas lēmumiem, apkopo likumdošanas jaunumus un sniedz literatūras pārskatu.

  Eversheds Sutherland Bitāns vadošais partneris Agris Bitāns ir sagatavojis apskatu par deliktu tiesību aktualitātēm Latvijā, sniedzot aprakstu un komentārus par 2018. gada jaunumiem Latvijas normatīvajos aktos, tiesas spriedumos un juridiskajās publikācijās. Kā vienmēr sevišķa uzmanība tiek pievērsta jaunumiem personisko aizskārumu jomā.

  Eiropas tiesību gada grāmata 2018. ir labs izziņas avots kā jurisprudences studentiem, tā arī juristiem, kas praktiski darbojas delikta tiesību jomā. Izdevumu apkopojis Eiropas Deliktu tiesību un Apdrošināšanas tiesību centrs (European Centre of Tort and Insurance Law), izdevusi izdevniecība DE GRUYTER.

  Pilna publikācija angļu valodā pieejama šeit.