Global menu

Our global pages

Close

Kā pilnveidot mūsdienu biznesa vidi?

  • Latvia
  • Other

01-03-2021

Avots: iTiesības, 2021 Marts
Autori: Jūlija Sauša, Māris Vainovskis


Mūsdienu biznesam nepieciešama stabilitāte un konsekvence lēmumu pieņemšanas procesā, veidojot nodokļu politiku, tiesisku un drošu vidi un atbalstot tiesu sistēmas efektivitāti ilgtermiņā.

Svarīgākais dienas darba kārtības punkts ir pastāvīgs darbs, lai nodrošinātu ieņēmumus visos līmeņos, un rūpes par darbiniekiem, cilvē

Avots: iTiesības, 2021 Marts

Autori: Jūlija Sauša, Māris Vainovskis

 

Mūsdienu biznesam nepieciešama stabilitāte un konsekvence lēmumu pieņemšanas procesā, veidojot nodokļu politiku, tiesisku un drošu vidi un atbalstot tiesu sistēmas efektivitāti ilgtermiņā.

Svarīgākais dienas darba kārtības punkts ir pastāvīgs darbs, lai nodrošinātu ieņēmumus visos līmeņos, un rūpes par darbiniekiem, cilvēkiem un valsti kopumā. Svarīgi ieviest ilgtspējīgus pasākumus, pieņemt pārdomātus lēmumus un izveidot rīcības plānu, lai atjaunot un veicinātu ekonomikas attīstību ilgtermiņā.

 

Ar pilnu rakstu var iepazīties šeit.