Global menu

Our global pages

Close

Būvvaldes lēmumu darbības apturēšana - ierocis nelabticīgu strīdnieku rokās

  • Latvia
  • Real estate

12-11-2018

 

Autores: Ilze Kramiņa, Zanda Zaļuma

Latvijas būvniecība, Novembris, 2018Nav svarīgi, ja kaut kas notiek nepareizi, - iespējams, tas labi izskatās. Tā skan viens no interneta dzīlēs atrodamajiem Mērfija liku­ miem. Labi un pareizi izskatās arī būvnie­ cības process kontekstā '1r trešo personu pārsūdzībām un to ietekmi uz būvniecības norisi. Ja kāds nav apmierināts ar izsnieg­ tajām būvniecības atļaujām, tas apstrīd un pārsūdz attiecīgos būvvaldes lēmumus, būvdarbi tiek apturēti , puses cīnās tiesā. Tomēr, kā parasti, kad kaut ko aplūko pie­ tuvināti ar palielināmo stiklu, ieraugāmi ne tikai mazi, neizpratni raisoši krikumiņi, bet pat viena otra āža kāja.

Pilna publikācija pieejama šeit. 
Autores: Ilze Kramiņa, Zanda Zaļuma

 

Latvijas būvniecība, Novembris, 2018

Nav svarīgi, ja kaut kas notiek nepareizi, - iespējams, tas labi izskatās. Tā skan viens no interneta dzīlēs atrodamajiem Mērfija liku­ miem. Labi un pareizi izskatās arī būvnie­ cības process kontekstā '1r trešo personu pārsūdzībām un to ietekmi uz būvniecības norisi. Ja kāds nav apmierināts ar izsnieg­ tajām būvniecības atļaujām, tas apstrīd un pārsūdz attiecīgos būvvaldes lēmumus, būvdarbi tiek apturēti , puses cīnās tiesā. Tomēr, kā parasti, kad kaut ko aplūko pie­ tuvināti ar palielināmo stiklu, ieraugāmi ne tikai mazi, neizpratni raisoši krikumiņi, bet pat viena otra āža kāja.

Pilna publikācija pieejama šeit.