Global menu

Our global pages

Close

Likumdošanas un tiesu varas savstarpējā mijiedarbība. Aktīvā un pasīvā tiesnešu tiesību parlamentārā kontrole

  • Latvia

    16-10-2019

    Likumdošanas un tiesu varas savstarpējā mijiedarbība. Aktīvā un pasīvā tiesnešu tiesību parlamentārā kontrole. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās", 2019. gada 16.– 18. oktobris. Zinātniskās konferences rakstu krājums.

    Raksts latviešu valodā apskatāms šeit.

    Summary in English.