Global menu

Our global pages

Close

Piezīmes par Latvijas Senāta prakses apkopošanu un publicēšanu

  • Latvia
  • Other

02-11-2010

Autori: Maris Vainovskis, Edijs Poga

 

Jurista Vārds, Nr.44 (639), 02.11.2010.

Latvijas Senāts bija Latvijas Republikas augstākā tiesa, kas pastāvēja no 1918.gada līdz 1940.gadam, kad Latviju okupēja PSRS karaspēks. Latvijas Senātam bija svarīga loma Latvijas tiesību izveidošanā un tā pienākums bija uzraudzīt un vadīt likumu piemērošanu, kā arī vienādu un pareizu likumu iztulkošanu. Latvijas Senāta moto “Viens likums - viena taisnība visiem” bija iekalts tā sēžu zāles sienā Tiesu Pilī, Rīgā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts, kas tika izveidots 1995.gadā, tiek uzskatīts par Latvijas Senāta tradīciju turpinātāju.

Šajās piezīmēs apskatīti Latvijas Senāta spriedumu apkopošanas un publicēšanas jautājumi. Piezīmes satur informāciju par Latvijas Senātu, tā taisīto spriedumu nozīmi, publicēšanu un analītisko apstrādi, kā arī šo spriedumu pielietošanu mūsdienu Latvijas tiesu judikatūrā. Piezīmes noslēdzas ar atsevišķiem secinājumiem un ierosinājumiem attiecībā uz Latvijas Senāta spriedumu apkopošanu un publicēšanu.

Šīs piezīmes ir papildinātas tēzes pie autoru referāta "Latvijas tiesu judikatūras apkopošanas aktuālie jautājumi", kas tika nolasīts 2010. gada 15.oktobrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta un tiesu palātu 15 gadu darbībai veltītajā starptautiskajā konferencē "Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā".


Pilna publikācija pieejama ŠEIT.