Global menu

Our global pages

Close

Valsts nodeva un prasības nodrošināšana darījumu apstrīdēšanas prasībās: problemātiskie aspekti

  • Latvia
  • Litigation and dispute management

10-01-2019

 

Autore: Krista Bērziņa

Jurista Vārds, NR. 51/52 (1057/1058), 11.-18.lpp. 18.12.2018.

Valsts nodeva un prasības nodrošināšana darījumu apstrīdēšanas prasībās: problemātiskie aspekti

Civilprocesa likuma 1. pants nosaka, ka “katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā”. Tomēr, lai šim pantam nebūtu tikai deklaratīva nozīme, likumā un praksē jānodrošina efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi personas tiesību aizskāruma novēršanai.

Pilna publikācija Jurista Vārds reģistrētiem lietotājiem pieejama šeit.