Global menu

Our global pages

Close

Tiesnešu tiesību jēdziena izpratnes attīstība ārvalstīs

 • Latvia

  30-01-2009

  Autore: Ginta Sniedzite

  Likums un Tiesibas, 11. sejums, nr.1 (113) un nr.2 (114), Janvaris un Februaris 2009

  Raksta ir apkopotas atzinas, ko autore guvusi tiesnešu tiesibu instituta petniecibas gaita, un aptver to petijuma dalu, kas attiecas uz tiesnešu tiesibu ka instituta attistibu virkne Latvijas tiesiskajai sistemai radniecigu un vesturiski saistitu arvalstu. Petijums ir uzsakts ar tiesnešu tiesibu jedziena izpratnes analizi Vacija, izvertejot gan normativo regulejumu, gan tiesibu doktrina pastavošo pieeju, kas aptver tiesnešu tiesibu jedziena robežas, tiesnešu tiesibas ka paražu tiesibu normas, tiesnešu tiesibu un judikaturas ekvivalenci, tiesnešu tiesibu kritiku no demokratijas principa viedokla un tiesnešu tiesibas radošas metodes. Savukart analizejot tiesnešu tiesibu jedziena izpratni Francija bez normativi nostiprinatas koncepcijas tiek sniegts ieskats tiesibu zinatnes atzinas un aplukota virkne tiesnešu tiesibu legitimitati pamatojošo teoriju. Autore sniedz isu ieskatu ari tiesnešu tiesibu jedziena izpratne tuvakajas kaiminvalstis: Igaunija, Krievija, Zviedrija, un nosleguma analize tiesnešu tiesibu jedziena izpratni Eiropas Kopienu Tiesa un Eiropas Cilvektiesibu tiesa.

  Uz tadejadi ieguto secinajumu pamata autore savos turpmakajos petijumos izdaris salidzinošus secinajumus par tiesnešu tiesibu instituta saturu Rietumeiropas valstu tiesibu loka, tiesnešu tiesibu konstitucionalo pamatu, legitimitati, vietu tiesibu avotu sistema un virkni citiem ar šo institutu saistitiem teoretiskiem problemjautajumiem.

  Pilnu publikacijas versiju var lejupladet šeit