Global menu

Our global pages

Close

Brexit un ES27 - viedoklis no Latvijas

  • Latvia
  • Brexit

12-12-2016

Intervija ar Tomu Puriņu

Lexis Nexis, 12.12.2016.

 

ES institūcijas un ES27 dalībvalstis vērtē Brexit iespējamās negatīvās sekas, kādas Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES radīs dažādām jurisdikcijām visā Eiropā. Toms Puriņš no Eversheds Bitāns korporatīvo tiesību komandas Rīgā brīdina par Brexit plašāku ietekmi uz izaugsmi, vienlaikus pievēršoties Latvijas konkrētajām bažām par imigrāciju un tās svarīgākajiem Apvienotās Karalistes biznesa sektoriem.

Ko Brexit var nozīmēt Latvijai un Baltijas valstīm, un kā var mainīties attiecības ar Apvienoto Karalisti?

Lai gan 2015. gadā Apvienotā Karaliste bija Latvijas astotais lielākais tirdzniecības partneris un astotais lielākais ārvalstu investors, investējot šajā reģionā 334 miljonus eiro, galvenokārt finanšu, nekustamā īpašuma, vairumtirdzniecības, farmācijas un mežsaimniecības sektorā, tiek uzskatīts, ka Brexit ietekme uz Latvijas ekonomiku īstermiņā nebūs būtiska.

Tomēr vidējā un ilgākā termiņā Brexit loma Latvijas ekonomiskajā attīstībā var būt daudz ievērojamāka, jo Brexit var samazināt ES un globālo ekonomisko izaugsmi. Tam attiecīgi var būt daudz lielāka, vērā ņemama ietekme uz Latvijas ekonomiku.

Pilna intervija angļu valodā pieejama šeit.