Global menu

Our global pages

Close

Ilze Kramiņa kopā ar FICIL direktori Lindu Austeri sniedz viedkoli par būvniecības attīstību

  • Latvia
  • Construction and engineering

02-01-2014

Autores: Agrita Lūse, Dace Vite

Ilzes Kramiņas komentāri

Latvijas būvniecība, Janvāris/Februāris Nr.1(42)/14

Iepazīstoties ar valsts institūciju, pašvaldību, aģentūru, kapitālsabiedrību un lielo uzņēmumu plāniem attiecībā uz būvniecības provizoriskajiem pasūtījumiem 2014. gadā, izteikti manāma Eiropas Savienības plānošanas periodu maiņa. Sākas jauns plānošanas periods, kas ilgs 6 gadus no 2014. līdz 2020. gadam. Tāpēc ir izprotams daudzu institūciju samulsums brīdī, kad publicēšanai žurnālā "Latvijas Būvniecība" decembra beigās un janvāra sākumā tika lūgtas ziņas par būvniecības plāniem nākamajam gadam. Vēl nebija skaidrības par finansējumu un iespējamām programmām, kurās varēs startēt pasūtītāji līdzekļu piesaistei projektu realizācijai. Taču vismaz daži objekti katrā pašvaldībā iezīmējušies, kas tiks īstenoti tuvākajā laikā vai arī kam tiks izsludināti iepirkuma konkursi. Objektīvi jāpiebilst, ka vienīgi Rīgas domes Īpašuma departaments jau decembra sākumā varēja sniegt izsmeļošu informāciju par plānotajiem darbiem.

Pilns raksts latviešu valodā pieejams šeit.