Global menu

Our global pages

Close

EST spriedums SIA "Ostas celtnieks" lietā maina esošo praksi publiskajos iepirkumos

  • Latvia
  • Public procurement

12-02-2016

Autors: Māris Logins

Iepirkums, Februāris 2016

2016. gada 14. janvārī Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir taisījusi spriedumu lietā C-234/14, kas ierosināta, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas uzdoto prejudiciālo jautājumu saistībā ar piegādātāja tiesībām balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu iepirkuma līguma izpildei nepieciešamās tehniskās un profesionālās spējas vai saimniecisko un finansiālo stāvokli. Neraugoties uz vairākiem Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumiem, kā arī Augstākās tiesas 2014. gada 9. maija spriedumu lietā SKA-287/2014, kurā risināti ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta trešās daļas un 42. panta trešās daļas piemērošanu saistīti jautājumi, praksē šajā sakarā joprojām pastāv daudz neskaidrību, jo īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kādus pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no piegādātāja, lai pārliecinātos, ka piegādātāja rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, uz kuriem tas balstījies, iesniedzot piedāvājumu.

Pilna publikācija latviešu valodā pieejama šeit.