Global menu

Our global pages

Close

Atlīdzinājums par nemantisku kaitējumu: ir vēl neatbildēti jautājumi

  • Latvia
  • Other

13-04-2021

 

Avots: Jurista Vārds, Aprīlis 2021


Satversmes tiesa ar savu 2021.gada 5.marta spriedumu lietā Nr.2020-30-01 (turpmāk – Spriedums) atzina Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma (turpmāk – Atlīdzināšanas likums) pārejas noteikumu 2.punktu attiecībā uz nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 92.panta trešajam teikumam. Tāpat tika noteikts, ka personām, kurām nemantiskā kaitājuma atlīdzinājuma tiesiskais pamats radies ne vairāk kā sešus mēnešus pirms šā likuma spēkā stāšanās no kurām tika atteikts atlīdzināt nemantisko kaitējumu pārejas noteikumu 2.punkta termiņa nokavējuma dēļ, ir tiesības prasīt nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu sešus mēnešus pēc Atlīdzināšanas likuma spēkā stāšanās. 

Ar pilnu rakstu var iepazīties šeit.