Global menu

Our global pages

Close

Tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā

  • Latvia
  • Litigation and dispute management

03-12-2013

Autors: Agris Bitāns

Jurista Vārds, Nr.49(800), 03.12.2013.

Šobrīd vairāki normatīvie akti paredz tiesiskas sekas par morālo kaitējumu. Kopā ar Civillikumu 19 likumi tieši paredz nemantisku kaitējumu un nosaka tiesiskas sekas par tā nodarīšanu. Taču, atvēlot normatīvi plašāku vietu personas nemantisko tiesību un interešu aizsardzībai, aizvien paliek aktuāli vairāki jautājumi: (1) vai nemantisko labumu regulējuma sistēma normatīvajā līmenī ir palikusi skaidrāka; (2) vai nemantisko aizskārumu aizsardzība tiesā ir kļuvusi mazāk apgrūtinoša un (3) vai mantiskas kompensācijas noteikšana par nemantisku kaitējumu ir kļuvusi adekvātāka?

Šī raksta mērķis ir mēģinājums rast atbildes uz šiem jautājumiem un iezīmēt pozitīvās un negatīvās tendences saistībā ar nemantisko kaitējumu.

Pilna publikācija pieejama ŠEIT.