Global menu

Our global pages

Close

Kā atjaunojama pretendenta uzticamība dalībai publiskajos iepirkumos?

  • Latvia
  • Public procurement

03-06-2016

Autors: Māris Logins

Iepirkumi, Nr.3, jūnijs, 2016

Šā gada 20. maijā stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas pretendentam, attiecībā uz kuru pastāv likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, piešķir tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā gadījumos, kad pretendents spēj pierādīt, ka ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu savu uzticamību un novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Savukārt pasūtītājam ir pienākums izvērtēt pretendenta iesniegtos pierādījumus, attiecīgi lemjot par tā dalību iepirkuma procedūrā. Tā kā šāds normatīvais regulējums Latvijā iepriekš nav bijis, šajā rakstā ir sniegts Vispārīgs ieskats par pretendentu "pašattīrīšanās" (angļu val. - self-cleaning) regulējuma mērķiem, piemērošanas nosacījumiem, kā arī atsevišķiem citiem aspektiem, kas ieinteresētajiem piegādātājiem un pasūtītājiem var būt aktuāli, to piemērojot.

Pilna publikācija latviešu valodā pieejama šeit.