Global menu

Our global pages

Close

Valsts loma uzņēmējdarbībā

  • Latvia
  • Tax planning and consultancy

19-11-2014

Jūlijas Saušas komentārs

Kapitāls, Nr.2014, Decembris 2014

 

Kā vērtējat pašreizējos valsts atbalsta pasākumus krīzes skartajiem uzņēmumiem?

Saeima ir pieņēmusi vairākus grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām, kuri jau ir stājušies spēkā un kuros ir paredzēts:

1. Pagarināt nodokļa samaksas termiņu tiem uzņēmējiem:

a) kuru sankcijām pakļauto eksporta darījumu īpatsvars uz Krieviju ir lielāks par 10 % no kopējā realizācijas apjoma;

b) ja nodokļu maksātāja darbība ir saistīta ar Krievijas noteiktajam ierobežojumam pakļauto preču eksportu, ražošanu, pārvadāšanu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu sniegšanu šādām preču piegādēm vismaz 10 %  apmērā no kopējā realizācijas, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoma, ja sankciju ietekmē tiek lauzti piegādes, pakalpojuma, pārvadājumu vai ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) vai pārvadājuma cena, vai samazinājies attiecīgo preču vai pakalpojumu apjoms;

2. Sadalīt termiņos līdz pieciem gadiem nodokļu (revīzijas) auditā papildu nomaksai noteiktos maksājumus (no 1,5 gadiem);

3. Vienošanās līguma noslēgšanas rezultātā veikt papildus noteiktos maksājumus viena gada laikā (iepriekš divu mēnešu laikā) u. c.

Minēto likuma grozījumu ietvaros tiek sniegta iespēja saņemt palīdzību gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem radušies nodokļu kavējumi saistībā ar minētajiem ierobežojumiem, kas ES Tiesas prakses izpratnē varētu tikt vērtēts kā valsts atbalsts, gan citiem nodokļu maksātājiem, kuri nonākuši finansiāla rakstura grūtībās.

Jautājums par šo pārmaiņu efektivitāti rodas arīdzan tad, kad ir nepieciešams veidot uz ilgtspējīgu sadarbību vērstu un abpusēji atbildīgu komunikāciju ar nodokļu administrāciju, kurai šai gadījumā tiesību normu ietvaros ir piešķirta rīcības brīvība un kura sola būt uz klientu orientēta un atbalstīt nodokļu maksātājus, ar kuru atbalstu un veiksmīgu uzņēmējdarbību, savukārt, arī tiek pildīts valsts budžets.

Uzmanība ir jāvērš uz to, ka arīdzan ar valsts atbalsta sniegšanu ir jābūt uzmanīgiem, piemēram, šobrīd vairākās ES dalībvalstīs EK veic izmeklēšanu saistībā ar nodokļu administrāciju izsniegtajām uzziņām nodokļu maksātājiem, tādā veidā atbalstot tos, jo dažkārt var rasties situācija, kad, atbalstot vienu uzņēmēju, konkurences ziņā nākas ciest citam, un citkārt juridiskas sekas var nākties izjust visām iesaistītajām pusēm.