Global menu

Our global pages

Close

Kreditoru interešu aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā

  • Latvia
  • Other

16-10-2019

Uzņēmuma pāreja ne vienmēr norit godprātīgi, kā piemēram var minēt sabiedrības (uzņēmuma nodevēja) ļaunprātīgu “iztukšošanu” un apzinātu novešanu līdz maksātnespējai nolūkā izvairīties no saistību izpildes pret sabiedrības (uzņēmuma nodevēja) kreditoriem. Praksē ir gadījumi, kuros kreditors, ieguvis spriedumu pret parādnieku (uzņēmuma nodevēju), saprot, ka šo spriedumu nav iespējams izpildīt, jo sabiedrība ir “tukša” jeb visi tās aktīvi ir pārnesti jau uz citu sabiedrību (uzņēmuma ieguvēju), tādējādi faktiski uzņēmums turpina darboties, bet jau ar citas juridiskās personas vārdu un šādā veidā izvairās no savu saistību izpildes pret kreditoriem. Kā norādīts arī Augstākās tiesas judikatūrā, uzņēmuma pārejas institūta mērķis ir novērst tās situācijas, kurās tiek “iztīrīti” komercsabiedrības aktīvi, neatstājot tās kreditoriem cerības saņemt tiem pienākošos samaksu.3

Ar pilnu rakstu var iepazīties šeit.