Global menu

Our global pages

Close

Kurš var aizvietot prombūtnē esošu darbinieku?

  • Latvia
  • Employment law

25-01-2016

Autore: Elīna Umbraško

www.ifinanses.lv  25.01.2016.

Mūsu uzņēmumā ir noslēgti gan darba līgumi, gan uzņēmuma līgumi (ar pašnodarbināto personu par konkrētu pakalpojumu sniegšanu). Darbinieks ir slimības prombūtnē. Vai pakalpojuma sniedzējs drīkst aizstāt šo darbinieku? Vai arī jāslēdz jauns līgums par jauna pakalpojuma sniegšanu? Un kādu pakalpojuma sniegšanas periodu tad norādīt līgumā, ja mēs nezinām, cik ilgi darbinieks slimos?

Ņemot vērā to, ka līdz šim attiecīgie pienākumi veikti uz darba līguma pamata, visticamāk, arī promesošā darbinieka aizvietošana organizējama darba attiecību ietvaros. Proti, par promesošā darbinieka darba pienākumu izpildi var vienoties ar citu darba devēja nodarbinātu darbinieku, vienojoties par atbilstošu piemaksu par papildu darbu. Ja tas nav iespējams, var noslēgt darba līgumu ar jaunu darbinieku uz noteiktu laiku saskaņā ar Darba likuma (DL) 44.pantu, darba līgumā norādot apstākļus, kas liecina par darba pabeigšanu: konkrētā promesošā darbinieka atgriešanās darbā. Atkarībā no veicamajiem darba pienākumiem, var izmantot darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju (pagaidu darba aģentūru) pakalpojumus.

Ja darba devējs uzskata, ka promesošā darbinieka darba pienākumus visefektīvāk varētu izpildīt persona, ar kuru noslēgts uzņēmuma līgums, pastāv iespēja ar šo pašu personu līdztekus uzņēmuma līgumam noslēgt darba līgumu uz noteiktu laiku saskaņā ar DL 44.pantu, darba līgumā norādot apstākļus, kas liecina par darba pabeigšanu: konkrētā promesošā darbinieka atgriešanās darbā.

Ja pēc rūpīgas promesošā darbinieka darba pienākumu izvērtēšanas darba devējs nāk pie slēdziena, ka līdzvērtīgu rezultātu var sasniegt, noslēdzot uzņēmuma līgumu, atbilstoša pasūtījuma īstenošanu var piedāvāt veikt arī personām, ar kurām noslēgts uzņēmuma līgums. Atkarībā no jaunā pasūtījuma rakstura jālemj, vai nu par jauna uzņēmuma līguma noslēgšanu līdztekus pastāvošajam līgumam, vai arī pastāvošā uzņēmuma līguma papildināšanu ar papildu pasūtījumu. Uzņēmuma līgumā norādāms attiecīgais pasūtījuma izpildes termiņš.