Global menu

Our global pages

Close

Latvijā likumi jāpiemēro ātrāk un efektīvāk

  • Latvia
  • Investment funds and asset management

09-12-2014

Intervija ar Agri Bitānu un Māri Vainovski

Diena, Nr. 235 (6984), 09.12.2014.

 

Kā vērtējamas Latvijas iespējas piesaistīt ekonomiskajai attīstībai nepieciešamās ārvalstu investīcijas?

Skaidrs, ka ikviens uzņēmējs, kurs nolēmis veikt investīcijas, meklē vietu, kur investēt visizdevīgāk. Viena faktoru grupa ir ekonomiskie priekšnoteikumi, nodokļi, darbaspēka pieejamība, infrastruktūra un tamlīdzīgi. Tas viss tiek vērtēts, apsverot, vai būtu izdevīgi investēt. Ne mazāk svarīga par ekonomisko vidi ir juridiskā vide, jo, ja ir lielas peļņas iespējas, bet nav sakārtota juridiskā vide, pieaug risks. Ir investori, kuri nav gatavi ienākt juridiski nesakārtotā vidē. Latvijas kontekstā svarīga ir ne tikai ģeogrāfiskā atrašanās vieta, nosacīti lētais un kvalitatīvais darbaspēks un labā infrastruktūra, jo, analizējot, vai Latvijā ir lietderīgi investēt, tiek vērtēta arī tiesiskā vide.

Investoram svarīgi, lai būtu iespējams paļauties ne tikai uz normatīvā regulējuma kvalitāti, kas Latvijā jau ir atzīstamā līmenī, bet arī uz normatīvā regulējuma adekvātu, samērīgu un pamatotu piemērošanu, kas mūsu valstī rada zināmas problēmas. Pat ja normatīvais regulējums Latvijā jau ir atbilstošs Eiropas Savienības (ES) normām, joprojām ir gadījumi, kad nelikumīgu darbību rezultātā notiek uzņēmumu pārņemšana vai nekustamā īpašuma zaudēšana. Šie gadījumi investoros rada bažas. Tāpēc galvenais uzsvars patlaban būtu jāliek uz likumu pamatotu, ātru un efektīvi piemērošanu.

Pilna publikācija pieejama šeit.