Global menu

Our global pages

Close

Būvniecības nozare 2015. gadu sagaidījusi ar lielām pārmaiņām

  • Latvia
  • Construction and engineering

13-02-2015

Ilzes Kramiņas komentārs

Latvijas Būvniecība, Nr.1  Janvāris/Februāris, 2015

Būvniecības nozare 2015. gadu sagaidījusi ar lielām pārmaiņām - spēkā stājies jaunais Būvniecības likums un daudzi pakārtotie normatīvie akti. Turklāt darbu sākusi jauna kontrolējošā institūcija - Būvniecības valsts kontroles birojs. Jaunais regulējums ir detalizēts un ievērojami apjomīgāks salīdzinājumā ar agrāko. Jaunā regulējuma praktiskā lietošana nav vienkārša - vienlaikus jātur atvērts gan Būvniecības likums, gan Vispārīgie būvnoteikumi, gan tās būves speciālie būvnoteikumi, ko iecerēts būvēt. Tikai kopā lasot, var izprast katrai konkrētajai būvei izvirzītās pra¬sības un uz to attiecināmās būvniecības procedūras un procesuālos termiņus.

Jaunais regulējums satur daudzus pārejas noteikumus, kas noteic pašvaldību un būvniecības dalībnieku rīcību attiecībā uz tiem būvniecības procesiem, kas tika iesākti, bet netika pabeigti pirms jaunā regulējuma spēkā stāšanās. Šajā sakarā radušās pirmās problēmas praksē situācijās, kurās Būvvaldei vai nu pašai nav skaidrības par jaunā regulējuma piemērošanu, vai Būvvaldei un pasūtītājam ir atšķirīgs viedoklis par regulējuma interpretāciju, piemēram, saistībā ar iepriekš izsniegtu būvatļauju termiņa pagarināšanu.

Pilna publikācija pieejama šeit.