Global menu

Our global pages

Close

Mainīties uz augšu

  • Latvia
  • Construction and engineering

12-06-2014

Autores: Ilze Kramiņa, Linda Austere

Latvijas Būvniecība, Nr.3, Maijs/Jūnijs 2014

Ja būtu jāsagatavo pārskats par investīciju vidi nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības jomā Latvijā iespējama investora vajadzībām, izrādītos, ka situācija ir ja ne teju ideāla, tad vismaz apmierinoša un lielos vilcienos demokrātisku Eiropas valstu pamatstandartiem atbilstoša. Normatīvie akti ne tikai paredz, bet pēc tiem patiesi tiek un ir izstrādātas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi.

Pastāv detalizēts, kaut ļoti mainīgs normatīvā regulējuma ietvars par teritorijas attīstības plānošanu, visām pašvaldībām vienotas vadlīnijas noteicoši vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, zemes ierīcības regulējums, detalizēts ietekmes uz vidi novērtējuma process, jauns Būvniecības likums, spēkā esoši un vēl tapšanas stadijā esošie būvnoteikumi, vairāki Latvijas būvnormatīvi. Visādā ziņā anonīmajam investoram sagatavotais pārskats par investīciju vidi nekustamo īpašumu attīstīšanā un būvniecībā (uz papīra) sanāktu gana plašs un iedrošinošs, lai radītu priekšstatu par pietiekami pārskatāmu un saprotamu, kaut arī samērā piņķerīgu procesu, kurā tomēr bez negaidītiem pārsteigumiem iespējams īstenot iecerēto.

Pilna publikācija pieejama šeit.