Global menu

Our global pages

Close

Nejaušs notikums un tā sekas

  • Latvia
  • Other

17-02-2015

Autore: Krista Bērziņa

Jurista Vārds, Nr. 07 (859), 24.-29.lpp. 17.02.2015

Civiltiesiskajās attiecībās kādai no pusēm var rasties zaudējumi, kuru cēlonis var būt gan kādas personas darbība vai bezdarbība, gan objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi ne no vienas personas rīcības. Zaudējumi var būt gan tieši, gan netieši, tāpat arī nejauši. Pastāv izņēmuma princips, ka nejaušus zaudējumus nevienam nav jāatlīdzina. Bet no kā rodas nejaušie zaudējumi, kurus nav pienākums atlīdzināt? Turpmākajā tekstā noskaidrosim, kas ir nejauši zaudējumi, no kā tie ceļas, uzmanību veltot tieši nejauša notikuma kā nejauša zaudējuma cēloņa apskatei, tiesu prakses analīzei un šī jēdziena vēsturiskas un starptautiskas izpratnes izpētei, apskatīsim jēdziena izpratni Latvijas tiesību sistēmā, visbeidzot izdarot secinājumus, kas Civillikumā tiek saprasts ar jēdzienu "nejaušs notikums" un kādas ir nejauša notikuma sekas.

Pilna publikācija Jurista Vārds reģistrētiem lietotājiem pieejama šeit.