Global menu

Our global pages

Close

Nodokļu plānošana

  • Latvia
  • Tax planning and consultancy

26-03-2015

Māra Vainovska komentārs

Forbes, Nr.2 (57) 20.03.2015.

ZAB Everhseds Bitāns vecākais partneris komentāros "Forbes" par jauno  "deofšorizācijas likumu", kas liks maksāts nodokļus tiem Krievijas uzņēmumiem, kas tur naudu ārzonās un tendencēm starptautisko nodokļu plānošanā.

Grozījumi Krievijas Nodokļu kodeksā paredz, ka tās rezidentiem ir pienākums ziņot un attiecīgi nomaksāt nodokli par ārvalstīs gūto peļņu no kontrolētajām ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas t. s. ofšoros. Ņemot to vērā, jau šobrīd vairākas Krievijas lielākās sabiedrības ir paziņojušas, ka plāno pārreģistrēt savus uzņēmumus Krievijā. Nenoliedzami, pastāv arī pretēja tendence - izteikti aktivizējas Krievijas turīgo pilsoņu interese par ārvalsts rezidenci nodokļu mērķiem, jo īpaši Eiropas Savienībā. Piemēram, iegūt Maltas pilsonību Krievijas investori var pat viena gada laikā. Latvijas termiņuzturēšanās atļauju pievilcība ir mazinājusies saistībā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Attiecībā uz starptautisko nodokļu plānošanu vērojamas arvien lielākas nodokļu administrāciju iespējas savstarpēji apmainīties ar informāciju par nodokļu maksātāju veiktajiem darījumiem. Tādējādi būs arvien vieglāk iegūt informāciju par sabiedrību īpašniekiem un patiesā labuma guvējiem. Holdinga struktūru izveidē populārāka kļūst vietējo (Latvijas) uzņēmumu izmantošana. Turpinās būtisks Latvijas uzņēmēju intereses pieaugums par sabiedrību izveidi kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (gan kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, gan, piemēram, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē).