Global menu

Our global pages

Close

Nodokļu vide Latvijā: jaunākās izstrādes un nākotnes perspektīvas

  • Latvia
  • Tax planning and consultancy - Information and guidance

11-11-2014

Autori: Māris Vainovskis un Jūlija Sauša

The Euromoney Corporate Tax Handbook, 2015

Šajā rakstā aplūkoti daži vispārīgi grozījumi nodokļu likumdošanā, ko Latvijas parlaments ir ieviesis ar mērķi attīstīt holdinga režīmu Latvijā un padarīt to pievilcīgāku holdinga sabiedrību dibināšanai un ārvalstu kapitāla piesaistīšanai, kā arī izgaismot pamata normas, kas paredzētas, lai novērstu izvairīšanos no nodokļiem, un kas ir aplūkotas caur izstrādāto nodokļu normatīvu prizmu mainīgajā starptautiskajā nodokļu vidē.

Kā nesen savā rakstā sakarā ar Latvijas nodokļu vidi norādījis augsti godātais Latvijas ekonomikas zinātņu doktors, profesors un Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta bijušais ģenerāldirektors K. Ketnera kungs, globālās nodokļu sistēmas sliecas tālāk par Lorda Tomlina nostāju Vestminsteras hercoga lietā (1936. gads), kur viņš paziņoja, ka „ikvienam nodokļu maksātājam ir tiesības sakārtot savus darījumus un izvēlēties savu pieeju tā, lai rezultātā nebūtu jāmaksā paaugstināti nodokļi”. Šajā gadījumā tika nolemts, ka likums ir interpretējams šauri, piemērojot likuma burtu, un nodokļu maksātājs nedrīkst just morālu pienākumu sekot likuma garam un maksāt nodokļus lielākā apjomā, nekā tas nepieciešams. Attiecīgi tas varētu kļūt par sākuma punktu, un tas ir ceļš, pa kuru ejot, Latvija, pieņemoties spēkā izaicinājuma laikos, sper lielus soļus virzienā uz caurskatāmāku nodokļu sistēmu un godīgiem un pārtikušiem nodokļu maksātājiem.

Pilns raksts angļu valodā pieejams šeit.