Global menu

Our global pages

Close

Publiskais iepirkums Latvijā: starp “gandrīz labi” un “ļoti labi”

  • Latvia
  • Public procurement

30-06-2015

Lietpratēju diskusija žurnāla “Jurista Vārds” redakcijā

Jurista Vārds, Nr.25 (877), 30.06.2015.

Publiskajam - valsts un pašvaldību - iepirkumam Latvijā ik gadu tiek izlietoti līdzekļi aptuveni 2 335 324 tūkstošu eiro apmērā, kas atbilst teju 10 procentiem no valsts iekšzemes kopprodukta. Diemžēl šī joma sabiedrības acīs nereti ir aizdomu tīta, savukārt iepirkuma speciālistiem un valsts pašvaldību amatpersonām, kas īsteno publisko iepirkumu, tas sagādā nopietnus profesionālus pārbaudījumus.

Bez rezultāta noslēgušies vairāki lieli valsts iepirkuma konkursi, neprasmīgi sastādīti līgumi, cīņa ar konkursu uzvarētājiem par nekvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamība līdz nākamajam gadam ieņemt jaunus, ES direktīvām atbilstošus likumus - šīs problēmas mudināja "Jurista Vārda" redakciju pievērsties publiskajam iepirkumam Latvijā.

ZAB Eversheds Bitāns partneris, zvērināts advokāts Māris Logins pārstāvēja praktizējoša advokāta pieredzes skatu punktu- runājot gan par starptautisko pieredzi, ārvalstu investoru perspektīvu, gan iepirkuma procedūru kopumā.

Pilna diskusija pieejama šeit.