Global menu

Our global pages

Close

Publisko iepirkumu jomā vēl daudz darāmā

  • Latvia
  • Public procurement

01-12-2015

Autors: Māris Logins

Iepirkumi, Decembris 2015

Publiskais iepirkums ir ikvienas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts ekonomikas būtiska sastāvdaļa. Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka ES dalībvalstis, tajā skaitā –  Latvija, publiskā iepirkuma mērķiem tērē ap 20% no IKP. Ņemot vērā publisko iepirkumu apjoma ekonomisko īpatsvaru, valsts ekonomikas turpmākai  pozitīvai izaugsmei ir svarīga publiskā iepirkuma veikšana atbilstoši ES noteiktajiem publiskā iepirkuma pamatprincipiem, nodrošinot pēc iespējas plašāku iepirkuma procedūru atklātību un caurskatāmību, kā arī piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem.

Pilna publikācija latviešu valodā pieejama šeit.