Global menu

Our global pages

Close

Starptautisko šķīrējtiesu izmantošana darījumos ar ārvalstu partneriem

  • Latvia
  • Other

27-03-2014

Autors: Artis Straupenieks

Dienas Bizness, Saldo 45(194), 27.03.2014.

Izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus, jebkuram nodokļu maksātājam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidu un darījumu partnerus. Taču jāņem vērā, ka komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, kas saistīti gan ar darījumu partneru iespējamu saistību neizpildi, gan iespējamām nodokļu sekām, iesaistoties krāpnieciskos darījumos ar mērķi gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa veidā.

Pēdējā laikā sabiedrībā ne pirmo reizi ir aktualizējušies vairāki jautājumi saistībā ar šķīrējtiesām. Viens no šādiem jautājumiem likumdošanas līmeni ir Šķīrējtiesu likuma likumprojekts, kas pašlaik tiek izskatīts Saeimā. Tā galvenie mērķi ir samazināt Latvijā pastāvošo šķīrējtiesu skaitu, ņemot vērā, ka šobrīd to ir 213, un vienlaikus arī uzlabot pastāvošo šķīrējtiesu regulējumu.

Kā cita aktualitāte noteikti ir pieminama arī pirms apmēram pusgada izskanējusī informācija par Latvijas riskiem tikt iesūdzētai starptautiskā investīciju aizsardzības šķīrējtiesā saistībā ar iespējamiem ārvalstu investoru - Rixport, Bertolda Flika un Winergy - investīciju aizskārumiem. Tas viss šķīrējtiesas jau atkal nostādījis ne tajā labākajā gaismā. Taču, kā zināms, velns ne vienmēr ir tik melns, kā to mālē. Tāpēc šajā rakstā Artis Straupenieks piedāvā uz šķīrējtiesām paraudzīties nedaudz citādā perspektīvā, vēršot lasītāju uzmanību uz informāciju nevis par vietējām, bet par starptautiskām šķīrējtiesām un atklājot to potenciālu un izmantošanas iespējas darījumos ar ārvalstu partneriem.

Pilna publikācija latviešu valodā pieejams ŠEIT.