Global menu

Our global pages

Close

Tiesnešu tiesības: jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā

  • Latvia
  • Real estate

01-01-2013

Tiesnešu tiesības: jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā / Ginta Sniedzīte; rec.: Aivars Endziņš, Jānis Načisčionis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013. 368 lpp. (Tiesību zinātne). Bibliogrāfija: 340.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs. ISBN 9789984840253.