Global menu

Our global pages

Close

Klimaatverandering relevant voor GCs

  • Netherlands
  • Other

15-12-2020

Het lijdt geen twijfel dat COVID-19 heeft gediend als generale repetitie voor klimaatverandering en heeft bijgedragen aan een versnelde focus op de klimaatagenda in het bedrijfsleven. De overeenkomsten tussen COVID-19 en klimaatverandering zijn zeer duidelijk geworden – beide vormen grote gezondheidsrisico’s en beide crises kunnen het mondiale financiële systeem ondermijnen. Er is nu duidelijk meer aandacht voor en vastberadenheid om de dreiging van klimaatverandering het hoofd te bieden en voorbereidingen te treffen. Het bedrijfsleven pakt hier een veel actievere rol bij dan voorheen en dat gaat dus ook direct het werk van General Counsel beïnvloeden.

Een recent gezamenlijk onderzoeksrapport van Eversheds Sutherland en KPMG IMPACT legt de werkelijke impact van klimaatverandering op bedrijven bloot en de reactie daarop van het bedrijfsleven wereldwijd. Hieronder enkele highlights.

De weg naar fossielarm

Van bedrijven wordt verwacht dat ze bepaalde doelstellingen rondom fossiel-vrij worden en het beperken van klimaatrisico’s halen. Het is essentieel dat zij hun eigen interne capaciteiten op deze terreinen opbouwen, gezien het belang van de bedrijfstransformatie die vereist zal zijn. Van bedrijven wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze klimaattransitieteams oprichten, om de doelstellingen te halen. Tevens gaat het er niet alleen om óf een bedrijf klimaatrisico’s rapporteert, maar ook hóe er wordt gerapporteerd en met welke details de toekomst-strategie ondersteund wordt.

Er moet nog veel werk worden verzet om ondernemingen te informeren en voor te lichten over:

• de verschillende soorten oplossingen om fossiel-arm of vrij te worden;

• de expertises die nodig zijn om klimaatrisico’s te identificeren en te meten;

• de activiteiten van een bedrijf en de bredere toeleveringsketen koolstofvrij te maken; en

• de veerkracht en het aanpassingsvermogen in het bedrijfsmodel in te bouwen om klimaatrisico’s te beperken en te profiteren van klimaatkansen.

Gevolgen voor de directiekamer…

Klimaatbestendigheid is een corporate noodzaak geworden. Als de directie inziet dat de waarde van de onderneming rechtstreeks verband houdt met klimaatrisico’s in de breedste zin van het woord, is er geen andere keuze dan in actie te komen.

Belonings- en compensatie-strategieën die gericht zijn op het verminderen van klimaatrisico’s en op effectieve doelstellingen om fossielvrij te worden, zijn ongetwijfeld instrumenten die zullen worden gebruikt om veranderingen binnen ondernemingen waar nodig sneller door te voeren.

Bedrijven zullen de komende tijd onder toenemende druk komen te staan om niet alleen te rapporteren over klimaatrisico’s, maar ook om de klimaatrisico’s en kansen waarmee hun bedrijf wordt geconfronteerd te kwantificeren. Zij zullen hun plannen voor klimaatactie binnen de eigen organisatie en in hun toeleveringsketens op een evenredige manier in kaart moeten brengen en daarbij moeten aangeven, met welke risico’s ze worden geconfronteerd én wat ze er aan gaan doen. Relevante stakeholders, zoals investeerders, klanten en zakenpartners, zullen van ondernemingen, waarmee ze samenwerken, een heldere strategie willen zien hoe zij hun eigen agenda hebben ingericht voor wat betreft klimaatrisico’s en het streven naar fossielvrij of in elk geval fossielarm. Ook voor (toekomstige) werknemers wordt dit een steeds belangrijker thema.

… en voor kapitaalmobilisatie

Wat betreft de klimaattransitie heeft COVID-19 een financieringsuitdaging gecreëerd – of in elk geval heeft de noodzaak van financiering zich versneld laten aandienen – en de oplossing van dit probleem is complex. Er is niet zozeer een tekort aan kapitaal, als wel een tekort aan kapitaal dat wordt gemobiliseerd voor waar het echt nodig is. Dat is niet alleen ter ondersteuning van de innovatieagenda en ontwikkelingsprojecten voor klimaattransitie in opkomende markten, maar ook voor klimaattransitie binnen bedrijven. We zien, aan de aanbods- en vraagkant, de opkomst van een echt groene financieringsmarkt met nieuwe financiële producten (groene leningen, groene securitisatie, enz.) en nieuwe pools van investeerders die geïnteresseerd zijn in dit soort kansen. Het is cruciaal om de oplossingen en financieringsmogelijkheden af te stemmen op de behoeften van het bedrijf. Er zijn nieuwe oplossingen gekomen om de vermindering van het klimaatrisico en de verlaging van de fossiele footprint te financieren, net zoals er verschillende andere liquiditeitsmarkten zijn gekomen, die in overweging moeten worden genomen.

Conclusie

We zitten in een transitie en zullen niet morgen op punt B zijn. Maar een implementeerbare bedrijfsstrategie om decarbonisatie en weerbaarheid tegen klimaatrisico’s te bereiken moet wel nu worden gemaakt. Gelukkig ontwikkelt de markt voor kapitaal zich snel en is de juridische context flexibel genoeg om de uitdagingen op te vangen. Vraag natuurlijk is welke rol u als General Counsel hierin pakt en hoe u uw bedrijf leidt in de strategie rondom klimaatverandering en -risico’s. Wij hopen dat ons onderzoek u enkele goede tips kan geven hieromtrent.

This article has been published in the 15 December 2020 GCN newsletter