Global menu

Our global pages

Close

Cryptovaluta: niet onaantastbaar

  • Netherlands
  • Other

20-04-2022

Cryptovaluta zijn vatbaar voor beslag en executie. In het artikel wordt hierop dieper ingegaan en worden (praktische) aandachtpunten benoemd

Text: Er heerst nog altijd een gevoel van onaantastbaarheid rond cryptovaluta. Hoewel formeel gezien de wet en jurisprudentie nog achterlopen in de juridische duiding van cryptovaluta, kan men er in de praktijk niet omheen dat cryptovaluta voor verhaal vatbare assets zijn. Cryptovaluta zijn dus vatbaar voor beslag en executie. Dat beslag ook succesvol kan worden gelegd en cryptovaluta succesvol kunnen worden geëxecuteerd ter voldoening van openstaande schulden, is in de eigen praktijk van auteurs inmiddels gebleken. In deze bijdrage, die eerder gepubliceerd werd in Bb 2022/3 Ondernemingsrecht, wordt aan de hand van een casus uit de praktijk ingegaan op de praktische kant van beslag op cryptovaluta, waaronder enkele aandachtspunten voor het opstellen van een beslagverzoekschrift aan de rechtbank dat verlof tot het krijgen van beslag moet geven, alsmede aandachtspunten bij de tenuitvoerlegging en de samenwerking met de deurwaarder.