Global menu

Our global pages

Close

Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit werkgever vereist. Artikel geschreven door Marieke Koster in nummer 2 van het tijdschrift ‘ArbeidsRecht’

  • Netherlands
  • Other

04-03-2019

Naar aanleiding van twee recent door het Europese Hof van Justitie gewezen arresten heeft de werkgever een (actieve) informatie- c.q. zorgverplichting richting werknemers met betrekking tot nog openstaande vakantiedagen. Werkgevers doen er verstandig aan alle werknemers in ieder geval eenmaal per jaar te informeren hoeveel (wettelijke) vakantiedagen over dat jaar nog openstaan, dat deze voor 1 juli van het daaropvolgende jaar dienen te worden opgenomen en bij gebreke daarvan komen te vervallen. Voldoet een werkgever niet aan deze verplichting of kan hij niet bewijzen daaraan te hebben voldaan, dan heeft dit tot gevolg dat de wettelijke vakantiedagen niet zullen vervallen en wellicht zelfs niet zullen verjaren, waardoor de vakantiedagen bij het einde van het dienstverband door de werkgever moeten worden uitbetaald. Aangezien dit flink in de papieren kan lopen geldt: “Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit werkgever vereist”!

Lees het artikel