Global menu

Our global pages

Close

AFM gaat undercover

  • Netherlands
  • Banking and finance
  • Corporate

31-01-2011

De AFM heeft aangegeven bij de uitvoering van haar toezichtstaken undercover te willen gaan. Op die wijze verwacht zij in een eerder stadium misstanden bij de advisering en aanbieding van diverse financiële producten aan het licht te kunnen brengen.

In Duitsland gaan toezichthouders vanaf begin 2011 anoniem adviezen bij bijvoorbeeld hypotheekadviseurs inwinnen om te kijken of de advisering en aanbieding conform de vereisten plaatsvindt. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze handelswijze die reeds langer door een Duitse consumentenorganisatie wordt toegepast, succesvol kan zijn.

De AFM wil met anonieme bezoeken van zogenaamde 'mystery guests' aan adviseurs en aanbieders gaan controleren of er op voldoende wijze wordt geadviseerd en of de documentatie die ten behoeve van het aanbieden van producten voldoet aan de daaraan gestelde vereisten.

In tegenstelling tot de situatie in Duitsland, voorziet de huidige Nederlandse wetgeving niet in de mogelijkheid voor de AFM om dergelijke undercover acties uit te voeren. De AFM is daarmee enkel in staat om achteraf adviesdossiers op te vragen en te beoordelen of onder eigen naam documentatie op te vragen. De AFM is van mening dat dit haar slagvaardigheid niet ten goede komt nu zij vaak pas achteraf kan ingrijpen en het risico bestaat dat aan haar informatie wordt toegezonden die afwijkt van de informatie die doorgaans aan consumenten wordt verzonden. Zij pleit dan ook voor een aanpassing van de wet- en regelgeving om dergelijke acties mogelijk te maken.

Momenteel zijn de bevoegdheden van de AFM verankerd in onder meer de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het financieel toezicht. Deze wetten garanderen een solide basis voor de bevoegdheden en bieden zowel de toezichthouder als de diverse marktpartijen een bepaalde mate van rechtszekerheid. De vraag of een aanpassing wenselijk is komt dan ook op, omdat dit leidt tot een afname van rechtszekerheid.

De discussie over de wenselijkheid van een wetswijziging moet nog op gang komen maar zal de komende tijd de gemoederen zeker bezig houden. Wij zullen de ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen en u via ons weblog op de hoogte houden van deze ontwikkelingen en de opsporingsmogelijkheden van de AFM.