Global menu

Our global pages

Close

Beleggen in grond: AFM waarschuwt weer

  • Netherlands
  • Banking and finance

07-05-2010

In navolging van eerdere waarschuwingen met betrekking tot het beleggen in grond, heeft de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") op 6 mei 2010 wederom een waarschuwing hieromtrent doen uitgaan.

De AFM waarschuwt consumenten om voorzichtig te werk te gaan bij het investeren in grond. Met dergelijke investeringen wordt namelijk gespeculeerd op toekomstige waardestijgingen van de aangekochte grond, met name ten gevolge van bestemmingswijzigingen. Dit zou enorme rendementen met zich brengen. De praktijk leert echter dat deze wijzigingen zeer onzeker zijn en daarmee het voorgespiegelde rendement dus ook.

Het aanbieden van beleggingen in grond, vindt over het algemeen op zo'n wijze plaatst dat er sprake is van het aanbieden van beleggingsobjecten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Dit betekent dat er in beginsel een vergunning vereist is om de beleggingen te mogen aan bieden en er doorlopend toezicht wordt gehouden op de aanbieder.

Toch is het toezicht dat op deze vorm van grond investeringen wordt gehouden, vaak beperkt. De oorzaak hiervan is dat er in veel gevallen gebruik gemaakt kan worden van vrijstellingen (bijvoorbeeld wanneer het te investeren bedrag hoger is dan EUR 50.000, dan geldt er een vrijstelling van de vergunningplicht). Dit betekent dat de AFM in dergelijke gevallen geen toezicht houdt. Wel zal door de aanbieder van de beleggingen moeten worden voldaan aan een aantal eisen, zoals het vermelden in de documentatie dat er sprake van een vrijstelling is en daarmee geen toezicht wordt gehouden. Uiteraard wordt de naleving hiervan gecontroleerd door de AFM.

De AFM heeft de afgelopen periode scherp toezicht gehouden op aanbieders van beleggingen in grond, niet elke aanbieder blijkt namelijk aan de vereisten voor de vrijstelling te voldoen en diende derhalve over een vergunning te beschikken. Ook de komende periode zal de AFM verhoogd toezicht blijven uitoefenen op aanbieders van grond beleggingen. Voor hen is het dus zaak om tijdig over de vereiste vergunningen te beschikken. Voor consumenten is het zaak dat zij zich goed realiseren welke risico's verband houden met het beleggen in grond. En wat betreft de waarschuwing van de AFM geldt dat zowel de consument als de aanbieder, hierbij gewaarschuwd is.