Global menu

Our global pages

Close

Burgerparticipatie

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure - Clean energy

16-09-2013

Op 10 september jl. verscheen de Verzamelbrief Regeldruk September met een aantal toezeggingen van de Ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Wonen en Rijksdienst. In deze brief zetten de ministers uiteen dat zij voornemens zijn een aantal maatregelen te nemen dan wel voort te zetten waardoor de wetgevingskwaliteit wordt verbeterd en de regeldruk wordt beheerst zodat het daardoor makkelijker moet worden voor bedrijven en burgers om te ondernemen.

EZ maakte al eerder gebruik van vormen van participatie door betrokkenen maar vanaf 2014 wordt internetconsultatie het uitgangspunt bij alle nieuwe wetten en regels, behoudens goede gronden om daarvan af te zien. Zo werd er voor de wijziging van de Elektriciteitswet en Gaswet – naast rondetafelgesprekken met onder andere brancheorganisaties en de energiebedrijven - al eerder gebruik gemaakt van een discussiegroep op LinkedIn.

Het ministerie hoopt via internetconsultaties betrokkenen beter te informeren over voorgenomen wetgeving en betrokkenen de mogelijkheid te bieden om suggesties te doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen te verbeteren.

De volledige Verzamelbrief Regeldruk September is te raadplegen op de website van de Rijksoverheid.