Global menu

Our global pages

Close

Behandeling cassatieberoep Wet Onafhankelijk netbeheer opgeschort

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

10-04-2012

De Hoge Raad heeft 24 februari 2012 tussenarrest gewezen in de drie cassatieberoepen die de Staat heeft aangespannen over de Wet Onafhankelijk netbeheer in zaken tussen de Staat respectievelijk Essent, Eneco en Delta. De verdere behandeling van het cassatieberoep is opgeschort tot het Hof van Justitie prejudiciële vragen heeft beantwoord. Partijen kunnen schriftelijke opmerkingen indienen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie om hun standpunt weer te geven hoe de vragen van de Hoge Raad door het Hof van Justitie beantwoord kunnen worden.

In het tussenarrest stelt de Hoge Raad drie vragen aan het Hof van Justitie. De eerste twee vragen gaan over de kwestie of het groepsverbod en verbod op nevenactiviteiten überhaupt aan het vrije verkeer van kapitaal moeten worden getoetst. De derde vraag stelt aan de orde of de belangen van transparantie op de energiemarkt en voorkoming van concurrentiestoring als rechtvaardiging van een belemmering van het vrije verkeer van kapitaal kunnen worden ingeroepen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 12 maart jl. de Tweede Kamer in kennis gesteld van de uitkomst van de tussenarresten. De tussenarresten worden door de Minister geïnterpreteerd als een erkenning van het standpunt van de Staat en de Tweede Kamer dat het privateringsverbod absoluut van karakter is en ook altijd zo bedoeld is geweest.

De regering zal haar standpunt uiterlijk voor het zomerreces bij het Hof van Justitie indienen.