Global menu

Our global pages

Close

Crisis- en herstelwet aangenomen: kansen voor duurzame energieprojecten

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

18-03-2010

Op 16 maart 2010 heeft de Eerste Kamer de Crisis- en Herstelwet aangenomen. Kern van de Crisis- en Herstelwet is het op een zorgvuldige wijze versnellen van planprocedures voor (infrastructurele) projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie die leiden tot meer werkgelegenheid en duurzaamheid. Onder de werkingssfeer van de Crisis- en Herstelwet vallen bijvoorbeeld ook projecten ter stimulering van warmte/koude systemen, windmolenparken, co-vergistingsprojecten en CO2-opslag.

De Crisis- en Herstelwet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt per 1 januari 2014.