Global menu

Our global pages

Close

Crowdfunders - wees gewaarschuwd!

  • Netherlands
  • Banking and finance

06-05-2013

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben op 1 mei jl. een crowdfunding stappenplan gepubliceerd. Het stappenplan leidt u door de verschillende do’s en don’ts rondom crowdfunding vanuit een toezichtrechtelijk perspectief.

Crowdfunding biedt een alternatieve vorm van financiering en is niet specifiek geregeld binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Echter, afhankelijk van de structuur van een crowdfunding initiatief, kunnen de betrokken partijen (de investeerders, het platform en de ontvanger van de gelden) geconfronteerd worden met vergunningsverplichtingen en toezichtrechtelijke verbodsbepalingen zoals neergelegd in de Wft. Het stappenplan van de toezichthouders richt zich met name op de toezichtrechtelijk kader dat mogelijk van toepassing is op het crowdfunding platform, en niet ook op de andere betrokken partijen.

Het stappenplan van de toezichthouders biedt een overzicht van potentiële issues dat in lijn is met hetgeen wij reeds in onze nieuwsbrief ‘De “10 geboden” van crowdfunding’ naar voren brachten.

De stappen die door de AFM en DNB worden geïdentificeerd, kunnen in de volgende drie hoofdvragen worden samengevat. Een positief antwoord op één van deze vragen leidt tot toepasselijkheid van toezichtrechtelijke bepalingen op het crowdfunding platform.

  1. Financiering door middel van leningen?
  2. Leningen aan consumenten/particulieren?
  3. Financiering door middel van effecten?

In de visie van de AFM en DNB verricht een crowdfunding platform haar activiteiten met het oog op het creëren van een succesvolle alternatieve wijze van financieren. Het bedrijfsmodel van een crowdfunding platform lijkt dan ook, in de optiek van de toezichthouders, vrijwel als een gegeven er in te resulteren dat het toezichtrechtelijk kader van toepassing is. Er lijken zodoende minder mogelijkheden om te ontkomen aan de (zware) last van het verkrijgen van een ontheffing voor bemiddelingsactiviteiten of om onder de vergunningsverplichtingen uit te komen.

We verwachten dat de toezichthouders meer en meer aandacht zullen besteden aan crowdfunding initiatieven. Dus: crowdfunders, wees gewaarschuwd.

Het Banking & Finance team van Eversheds Faasen kan u adviseren over de toezichtrechtelijke aspecten van uw crowdfunding initiatieven en kan u assisteren in het strategisch structureren van uw ideeën.