Global menu

Our global pages

Close

Daar komen ze dan: Europese toezichthouders

  • Netherlands
  • Banking and finance

03-09-2010

Het akkoord dat is bereikt ziet er op dat per 1 januari 2011 een drietal toezichthouders zal worden ingesteld. Een voor de financiële markten, welke een zetel in Parijs krijgt. Een voor banken met een zetel in Londen. Een voor verzekeraars met een zetel in Frankfurt.

De Europese toezichthouders zullen uit colleges van nationale toezichthouders gaan bestaan, waardoor er toch nog enige mate van invloed vanuit de lidstaten blijft bestaan, zij het beperkt. De voorzitter van deze colleges zal echter onafhankelijk zijn.

Onder omstandigheden zal het de Europese toezichthouders zijn toegestaan om rechtstreeks in te grijpen bij banken en verzekeraard, zelfs indien er verschil van inzicht bestaat met de nationale toezichthouder. Dit betekent dat de bevoegdheden van de nationale toezichthouder onder omstandigheden kunnen worden beperkt door de Europese toezichthouder.

Naast de drie toezichthouders wordt per 1 januari 2011 het European Systemic Risk Board opgericht. Dit is een instelling, gelieerd aan de Europese Centrale Bank, die zich zal richten op de bewaking van de financiële stabiliteit in Europa.

De exacte afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de juridische statuur van de toezichthouders en de exacte bevoegdheden die aan hen toekomen, zijn nog niet volledig bekend. Op korte termijn zal daar meer duidelijkheid over komen. Vast staat in elk geval dat met de instelling van Europese toezichthouders een nieuwe stap in de harmonisering van de Europese financiële markten is gezet.