Global menu

Our global pages

Close

Datum inwerkingtreding voorrang voor duurzame elektriciteit bekend

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

28-01-2011

Bij besluit van 27 december 2010 heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aangegeven dat een aantal onderdelen van de wet tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet houdende regels met betrekking tot voorrang voor duurzame elektriciteit per 1 april 2011 inwerking zullen treden. De netbeheerder wordt alsdan verplicht om de duurzaam opgewekte elektriciteit en de elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling met voorrang te transporteren en congestiemanagement toe te passen op de overige in het gebied opgewekte elektriciteit.

Een aantal voorgestelde wijzigingen in de Elektriciteitswet en de Gaswet zullen (vooralsnog) niet in werking treden. De bepaling dat kosten van congestiemanagement in rekening worden gebracht bij producenten in het congestiegebied die deelnemen aan congestiemanagement, treedt niet in werking. Ook treedt het onderdeel dat regelt dat de netbeheerder het verschil tussen de te ontvangen bedragen van producenten in het congestiegebied en de te betalen vergoedingen aan producenten buiten het congestiegebied in het transporttarief kunnen opnemen niet in werking. Deze bepalingen zullen naar verwachting op 1 juli 2011 in werking treden.