Global menu

Our global pages

Close

De Wet Bevaza (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters)

  • Netherlands
  • Employment law

23-01-2014

De gedachte dat het risico verbonden aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nooit hoger kan zijn dan de betaling van het loon over die tijd ging heel lang op, maar intussen niet meer. Indien de werknemer, op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan wel binnen een termijn van 4 weken nadien, ziek is dan wel zich ziek meldt bestaat een hoog risico. Oorzaak is de BeZaVa. U betaalt een hogere premie WHK (Werkhervattingskas). Er zijn intussen werknemers die hier hun voordeel mee doen door anticiperend op het aangekondigde of verwachte einde van hun (voor bepaalde tijd gesloten) arbeidsovereenkomst 'kiezen' voor een ziekmelding in de hoop en verwachting dat de werkgever in die ziekmelding aanleiding zal vinden tot het aanbieden van een of ander alternatief. Voor werkgevers geldt aldus: wees gewaarschuwd. De ene ziekte is de andere niet.