Global menu

Our global pages

Close

Duurzame timing

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure - Briefings

27-09-2011

Zoals in één van de eerdere nieuwsbrieven al eens is opgemerkt, worden de zakenrechtelijke implicaties van de toepassing van duurzame energie oplossingen in gebieds-/projectontwikkeling aan het begin van een project te vaak onderschat. Vaak in een te laat stadium wordt het belang daarvan onderkend. Dit heeft in veel gevallen sub-optimale oplossingen en hogere (reparatie) kosten tot gevolg.

Een goed voorbeeld hiervan is de combinatie tussen bijvoorbeeld een WKO-systeem en een nieuw te bouwen appartementencomplex. Vaak staat in allerlei overeenkomsten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten en individuele koop-/aanneemovereenkomsten, dat de energievoorziening zal geschieden middels een WKO-installatie. Van wie de WKO-installatie zal zijn, waar de betreffende bronnen zich bevinden en waar de individuele warmtepompen zich in de te vormen appartementen zullen bevinden, wordt vaak in die fase aan de verbeeldingskracht van partijen overgelaten. Omwille van de financieringslast en het welslagen van het project, krijgen makelaars de opdracht in een zo vroeg mogelijk stadium in verkoop te gaan. Vaak zijn dan bepaalde zaken, zoals de implementatie van duurzame energieoplossingen in het complex, nog onvoldoende duidelijk. Er wordt dan al wel onderhandeld met energieleveranciers, maar de zakenrechtelijke uitwerking wordt dan nog niet als wezenlijk onderkent. Als vervolgens de beoogde minimale verkoopscore is behaald, dient er zo snel mogelijk te worden gesplitst (splitsen in appartementsrechten van tekening is mogelijk) en geleverd. Pas daarna blijkt regelmatig, dat de benodigde bron(nen) zich in een naastgelegen perceel bevindt(en), dat er een aparte ruimte voor de installatie in het complex had moeten zitten, dan wel dat er een aparte ruimte is, maar dat de energieleverancier geen lid wil zijn van de vereniging van eigenaren.

Stuk voor stuk aldus 'problemen', mits onderkend in een vroeger stadium, die eenvoudig hadden kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld door voorafgaand aan de splitsing een en ander met opstalrechten te regelen. Na splitsing in een complex met meerdere eigenaren/gebruikers geeft elke wijziging op de oorspronkelijke splitsingsakte mogelijk complicaties zowel wat betreft de besluitvorming als wat betreft hypothecaire financiers, die met wijzigingen in de rechten ten aanzien van het onderpand moeten instemmen.

Het dient dan ook aanbeveling om, zeker in geval van appartementensplitsingen, de duurzame energie oplossingen vroegtijdig zakenrechtelijk tot stand te brengen en niet te wachten tot bijvoorbeeld nadat het appartementencomplex juridisch is gesplitst.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, wilt u hierover advies of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennis met ons maken? Neem dan contact met mij op; ik sta u graag te woord. U kunt mij via de nevenstaande contactgegevens bereiken.