Global menu

Our global pages

Close

Nieuwe Green Deal duurzame energie: samenwerking tussen publieke en private partijen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

13-12-2010

Al sinds 2007 wordt er over de Green Deal gesproken als een oplossing voor zowel de financiële crisis als de klimaatcrisis. De eerste Green Deal was een investering in groene technieken door de overheid wat resulteert in een verhoging van de werkgelegenheid. De afgelopen jaren is de interesse in deze Green Deal verminderd omdat we gewend zijn aan de huidige economische situatie en we 'CO2'-moe zijn.

Op dinsdag 30 november jl. gaf Minister Verhagen van Economische Zaken in het NRC Handelsblad aan om vanuit een nieuwe Green Deal de duurzaamheidsambities van het kabinet te willen halen: 14%duurzame (hernieuwbare) energie en 20% CO2 reductie in 2020. Hij doelde daarbij niet op het investeren in dure groene technologieën maar vooral op het duurzaam samenwerken tussen publieke en private partijen. Vanuit onder andere De Groene Zaak, een platform van bijna 80 (middel)grote ondernemingen die koploper zijn in duurzaam ondernemen, is dit idee van de nieuwe Green Deal tijdens de kabinetsformatie gelanceerd. Dinsdag 7 december jl. is dit in de Tweede Kamer besproken en zal in februari 2011 verder behandeld worden.

De nieuwe Green Deal biedt goede kansen voor zowel overheid als voor bedrijfsleven op het gebied van duurzame energie. Via langjarige samenwerking kan gezamenlijk een flinke stap gezet worden naar het realiseren van de doelstellingen voor 2020. Daar waar het bedrijfsleven elkaar sneller vindt in het opzetten van samenwerkingsverbanden, is de overheid gebonden aan aanbestedingsregels. Door vanuit de overheid niet te kijken naar korte termijn winsten maar naar lange termijn rendementen op maatschappelijk, klimaat en economisch vlak, is de nieuwe Green Deal met een betrouwbare partner realiseerbaar voor zowel energiereductie als voor het opwekken en leveren van duurzame energie. Dit leidt tot voordelen voor alle belanghebbenden.